Autentisering

For å kunne ta i bruk endepunktene så trenger man et API-nøkkel. Denne api nøkkel skal sendes med i alle requests i Authorization headeren med scheme ApiKey.

GET /skjema/r18/metadata HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689

Endringslogg

DatoEndring
17.11.2023Lagt til endringslogg

Bruker

For å genere API-nøkler som benyttes til integrasjon med REST API-ene, behøver du en tjenestebruker i ELRAPP. Tjenestebrukeren er individuell for ditt firma. Kontakt oss på ELRAPP-support dersom du har behov for en bruker.

Generering av API-nøkler

  • Logg inn i ELRAPP sitt webgrensesnitt med entreprenørens tjenestebruker.
  • Gå til profilen din, trykk på profil ikon øverst i høyre hjørne.
  • Trykk «Vis profil» i popup.
  • Nesten nederst i bildet vil det være et avsnitt for API-nøkler. I avsnittet vil det være en link som tar deg til siden for generering av API-nøkler.
  • Siden for generering av API-nøkkel vil inneholde en liste av dine nøkler. Du vil kunne opprette nye nøkler, se hvor lenge nøkkelen er gyldig og slette nøkkel hvis det er ønskelig.
  • For å opprette et nytt nøkkel trykker man på pluss knappen med den tilhørende teksten «Ny nøkkel».
  • Tast inn et navn for nøkkelen og trykk på knappen «generer nøkkel»
  • VELDIG VIKTIG! Kopier nøkkelen som dukker opp, denne vil kun vises en gang. Hvis du glemmer å kopiere og lukker dialog boksen, så må man slette gammel nøkkel og opprette en ny nøkkel.
Last Updated:
Contributors: Øyvind Gujord