Kontrakt

Generell informasjon

Her finner du informasjon om tilgjengelige APIer for uthenting av data om kontrakter.

For uthenting av en kontrakt så må kontraktId oppgis, kontraktId kan enten hentes fra web grensesnitt under kontrakt -> informasjon eller ved bruk av endepunkt som henter ut alle kontrakter

NB! Disse endepunktene må du bli gitt tilgang til

Endringslogg

DatoEndring
12.01.2024Lagt til endringslogg

Api versjon

Kontrakt er ett versjonert endepunkt og det er viktig at man setter header Ver til 1.0 som vist i eksemplene.

Endepunkter

Uthenting av info om en kontrakt

Endepunkte for uthenting av en kontrakt med oppgitt kontraktId

GET /internal/kontrakt/{kontraktId} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0

Eksempel på data struktur

{
 "kontraktId": 5377, //unik id i ELRAPP
 "kontraktsNavn": "asker og bærum", //navn på kontrakt
 "kontraktsNavnNvdb": "0201 ASKER OG BÆRUM 2019-2022", //navn på kontraktsområde i NVDB
 "startDato": "2022-01-02T00:00:00", //start dato for kontrakten
 "sluttDato": "2023-12-30T00:00:00", //slutt dato for kontrakten
 "entreprenorId": 13, //id for Hovedentreprenør
 "entreprenorNavn": "MESTA AS", //navn på hovedentreprenør
 "entreprenorOrgNr": "992804440", //org nummer til hovedentreprenør
 "byggelederNavn": "Ole Hansen", 
 "byggelederTlf": "",
 "byggelederEpost": "",
 "automatiskDataoppsammling": 1, //flag for om kontrakt bruker automatisk dataoppsamling for vinterdrift, 0 = false, 1 = true
 "mimeNummer": "23/26721", 
 "arbeidsplassAdresse": "",
 "arbeidsplassTelefon": "",
 "hmsAnsvarlig": "",
 "hmsTelefon": null,
 "hmsEpost": null,
 "geologEpost": "",
 "opprettetDato": "2022-11-02T12:49:57", 
 "opprettetAv": "ADRKRE",
 "oppdatertDato": "2023-08-22T09:53:11",
 "oppdatertAv": "ADRKRE",
 "boundingBox": [ //koordinater som avgrenser kontraktsområdet
  239425.8,
  6635484.639,
  256344.186,
  6656486.39
 ],
 "malVersjonNavn": "2022",
 "definedBoundingBox": [], //koordinater som er satt av bruker for å opprette ett egendefinert kontraktsområde i ELRAPP, blir foreløpig kun brukt av elektro kontrakter
 "datoMigrert": null, //dato for når kontrakten evt. ble migrert ut av ELRAPP, gjelder kontrakter som eies av fylkeskommunene
 "kontraktsnummer": "D0210(CHA22)",
 "ansvarskode": "CHA22",
 "kontraktstype": "D",
 "kontaktPersonNavn": "Odd Inge Jordal",
 "kontaktPersonTelefon": "908 25 862",
 "kontaktPersonEpost": "odd.jordal@mesta.no",
 "verneombud": null,
 "verneombudTelefon": null,
 "verneombudEpost": null,
 "samordningensLeder": null,
 "samordningensLederTelefon": null,
 "samordningensLederEpost": null,
 "byggherre": "Statens vegvesen" //kan være Statens vegvesen eller en fylkeskommune
}

Uthenting av alle kontrakter

Det er et endepunkt som gjør det mulig å hente ut alle aktive kontrakter i ELRAPP. Det kan sendes med en del query parametre som er beskrevet under.

Parametere

inkluderavsluttede - boolean parameter som bestemmer om avsluttede kontrakter også skal hentes ut. Hvis parameteren ikke blir satt så blir det sett på som den er satt til false.

ansvarskode - Liste av ansvarskoder som det skal filtreres på i uthentingen. Hvis det ikke oppgis noen så hentes alle kontrakter ut.

brukerid - Hent ut kontrakter som bruker med brukerId har tilgang til

kontrakttype - Liste av kontraktstyper som det skal filtreres på i uthentingen. hvis det ikke oppgis noen så hentes alle kontrakter ut. gyldig kontraktstyper:

VerdiBeskrivelse
AAsfalt
BBygg
DDrift
EElektro
MVegmerking
OOPS
VVedlikehold
ØØvrig drift

Eksempeler

Hent alle aktive kontrakter

GET /internal/kontrakt HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0

Hent alle aktive asfalt og bygg kontrakter

GET /internal/kontrakt?kontrakttype=A&kontrakttype=B HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0

Hent alle kontrakter inkludert avsluttede kontrakter

GET /internal/kontrakt?inkluderavsluttede=true HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0

Hent alle aktive kontrakter med ansvarskode CIA10 eller CIA20

GET /internal/kontrakt?ansvarskode=CIA20&ansvarskode=CIA10 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0

Hent ut alle aktive kontrakter som bruker med {brukerId} har tilgang til

GET /internal/kontrakt?brukerid={brukerId} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey 1b9a1439-25ef-436e-8558-49ae982f9689
Ver: 1.0
Last Updated:
Contributors: Øyvind Gujord